Извънгабаритен товарИзвънгабаритен товар


Транспортирането на извънгабаритни товари изисква изключителна подготовка и координация. Съни Транс ЕООД разполага с необходимите за този вид товар транспортни средства, както и добре подготвен персонал за изпълнение. Извънгабаритните превози изпълнени от фирмата гарантирано стриктно спазване на действащия правилник и оптимална организация на транспортната задача от началото до край.