Изкопни услугиИзкопни услуги


Съни Транс ЕООД извършва всякакъв вид изкопни работи, както и съответния превоз на изкопна маса.

  • Основи на сгради и стоително-монтажни съоръжения.
  • Канали за ВиК
  • Eл. кабели
  • Канали за телефонни и оптични кабели
  • Канали за газопроводи
  • Други